MECHANISCHE ASAFDICHTINGEN   /  SINGLE SPRING SEALS